Bibliography

Alers, Henri J.H. Om een Rode of Groene Merdeka.(A Red or Green Merdeka). N.V'. Uitgeverij "De Pelgrim"' 1956.


Benda, Harry J. and Ruth T. McVey, ed. The Communist Uprising of 1926-1927 in Indonesia. Key Documents. Ithaca, N.Y.:Cornell University, 1960.


Blumberger, J.Th.Petrus. De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1931.


Bouwman, H. Enige beschouwingen over de ontwikkeling van het Indonesisch Nationalisme of Sumatra's Westkust. (Some observations about the development of Indonesian Nationalism on Sumatra's West Coast). Thesis. Groningen-Batavia: J.B. Wolters, 1948.


Brackman, A.C. Indonesian Communism. A History. New York: Frederick A. Praeger, 1963.


Dahm, Bernhard. Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence. Translated from the German by Mary F. Somers Heidhues. Ithaca, N.Y.: Cornell University, 1969.


Du Bois, Cora. Social Forces in Southeast Asia. Cambridge: Harvard University Press, 1964. (Lectures given in 1947;


Emerson, Rupert., Lennox A. Mills, and Virginia Thompson. Government and Nationalism in Southeast Asia. New York: Institute of Pacific Relations, I942.


Handelingen Volksraad, Second Session (1918/1919).


Hatta, Mohammad. Verspreide Geschriften. (Collected Writings) Djakarta/Amsterdam/Surabaja: C.P.J. van der Peet, 1952.


Kadt, J. de. De Indonesische Tragedie. Het Treurspel der Gemiste Kansen. (The Indonesian Tragedy. Drama of Missed Opportunities) Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1949.


Kahin, George McTurnan. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1952.


Kroef, Justus M. van der. Indonesian Social Evolution. Some Psychological Considerations. Amsterdam: N.V. Boekhandel Antiquariaat en Uitgeverij, C.P.J. van der Peet, 1958.


Kroef, Justus van der. The Communist Party of Indonesia. Vancouver: University of British Columbia, 1965.


Lewis, Martin Deming, ed. Gandhi. Maker of Modern India? Boston: D.C. Heath and Company, 1965.


Liddle, R. William. Ethnicity, Party, and National Integration. An Indonesian Case Study. New Haven and London, Yale University Press, 1970.


Malaka, Tan. Massa Actie. (Mass Action). Djakarta, 1947.


McVey, Ruth T., ed. Indonesia. New Haven: Human Relations Area Files, Inc., 1963.


McVey, Ruth T. The Rise of Indonesian Communism. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1965


Meyer Ranneft, J.W. en W. Huender. Onderzoek naar de BeIastingdruk op de Inlandsche Bevolking. (Investigation into the Taxation Pressure on the Native Population). Weltevreden, 1926.


Mintz, Jeanne S. Indonesia. A Profile. Princeton, N.J.: D. van Nostrand Company, Inc., 1961.


Nehru, Jawaharlal. The Discovery of India. Garden City, N.Y.: Doubleday & Company, Inc., 1959.


Panikkar, K.M. Asia and Western Dominance. London: George Allen & Unwin Ltd., 1959.


Ploegsma, Nicolaas Dirk. Oorspronkelijkheid en Economisch Aspect van het dorp op Java en Madoera. (Originality and Economic Aspect of the Village on Java and Madura). Leiden, 1937.


Pluvier, Dr. J.M. Overzicht van de Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Indonesië, in de jaren 1930-1942. (Survey of the Development of the Nationalist Movement in Indonesia, between 1930 and l942). 's Gravenhage-Bandung: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, 1953.


Rutgers, F.L. Idenburg en de Sarekat Islam in 1913. (Idenburg and the Sarekat Islam in 1913) Doctoral Thesis. Amsterdam: N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1939.


Rutgers, Ir. S.J. Indonesië. Het Koloniale Systeem in de periode tussen de eerste en de tweede Wereldoorlog. (Indonesia. The Colonial System during the period between the First and the Second World War). Amsterdam: Uitgeverij Pegasus, 1947.


Salim, Hadji A. Djedjak Langkah Hadji A. Salim. Pilihan Karangan Utjapan Dan Pendapat Belian Dari Dulu Sampai Sekarang. Djakarta: Tintamas, 1954.


Santen, Sal. Sneevliet, rebel. (Sneevliet, Rebel).Amsterdam: N.V. de Arbeiderspers, 1971.


Smit, Mr.Dr. C. De Indonesische Quaestie. (The Indonesian Question). Leiden: E.J. Brill, 1952.


Snouck Hurgronje, C. Ambtelijke Adviezen van (Official Recommendations by), l889-1936. Uitgegeven door E.Gobéé et C. Adriaanse (Edited by E. Gobéé and C. Adriaanse) Volume II and III. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1959.


Soedjatmoko, Mohammad Ali, G.J. Resink, and G. McT. Kahin, ed. An Introduction to Indonesian Historiography. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1965.


Spear, Percival. A History of India. Volume Two. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books Ltd., 1965.


Verdoorn, Dr. J. A. De Zending en het Indonesisch Nationalisme. (The Mission and Indonesian Nationalism). With an introduction by Prof. Dr. H. Kraemer. Amsterdam: Uitgeverij Vrij Nederland, 1945.


Vlekke, Bernard H.M. Nusantara, A History of Indonesia. Bruxelles: Les Editions A. Manteau, S.A., 1953.


Wartna, J.A. De Indonesische Nijverheid. Verleden en Toekomst mogelijkheden. (Indonesian Industry. Past and Future Possibilities). Rijswijk: Uitgeverij Excelsior, 1961.


Wertheim, W.F. Effects of Western Civilization on Indonesian Society. New York: Institute of Pacific Relations, 1950.


Wertheim, W.F. Indonesian Society in Transition. A Study of Social Change. The Hague-Bandung: W. van Hoeve Ltd., 1956.

 

Journals

Cornelissen, Igor. "Het Leven ter Linkerzijde. Sal Santen herinnert zich Sneevliet, rebel. " (Living to the Left. Sal Santen remembers Sneevliet, rebel). Vrij Nederland, 23 October, 1971.


Djoyoadhiningrat, R.M.A. "Over de Indonesische Vakbeweging" (About the Indonesian Trade-Union Movement). Indonesia. Jubilee-Number commemorating the thirty year existence of the Perhimpunan Indonesia. Leiden. 1938.


Reinsma, R. "Een bronnenpublikatie over Nederlands-Indië." (A Sources-Publication about the Netherlands-Indies). Tijdschrift voor Geschiedenis. Volume 8O, nr.1, 1967.


Singh V. "The Rise of Indonesian Political Parties." Journal of South-East Asian History, II, 1961.


Soeroso, R.P. "De Indonesische Vakbeweging. (The Indonesian Trade-Union Movement). Indonesia. Jubilee Number. Leiden, 1938.


Stoppelaar, J.W. "De Aard van het Inlandsch Bezitrecht op Java en Madoera." (The Character of Native Property Rights on Java and Madura). Kolonial Tijdschrift, 1937.

Links

Plaatsingslijst van de collectie van JOZEF E. STOKVIS (1875-1951) 1903-1951
Jan Willem Schilt
(in Dutch)


Voorlopige lijst van het archief van GERRIT W. MELCHERS (1869-1952) 1897-1940 (in Dutch)


Inventaris van het archief van HENK SNEEVLIET (1883-1942) (1901) 1907-1942 (1945-1984) Atie van der Horst (in Dutch)


Inventaris van het archief van Ir. CHARLES G. CRAMER (1879-) 1910-1975 Jan Willem Schilt (in Dutch)


Biography H.J.F.M. Sneevliet (in Dutch)


The Theosophical Society and Labour and National Movements in Indonesia, 1913-1918