COPIE TROUWBRIEF ANNEXED TO REQUEST 1766

Samuel Johannes Holland, Luijtenant van de attilarij met Geertruy Hasse te Hulst. Na datse bij ons hare drie Kerckelijke Houwelijksche Proclamtien gehad hadden, so zijn zij den 31 der maand Augustus 1749 in den Houwelijken Staat voor het aangesigt der Gemijnte ingezegent ende bevestigt.

Actum Nijmegen dezen 27 maart 1763

Lager Sont Uit aller last en Naan

en was geteeckent
en was geteeckent Everhard Haverkamp


S.g. nil. Eccles
Hierom opzeide stont het gedrukte Segel der Kerk van Nemegen met het omschrift
Sigillum Ecclesia Neomagensis

Accordeert met den originelen Trouw-Brief

Actum 's Hertogenbosch
Den vijfde April 1700 ses en sestigh

P.D. Santvoort
Nots: Publis